לחזור אל תרגילי פרקט טרייסר

VLAN'S

יצירת VLAN's כולל VTP וניתוב בתרגיל המחולק לשלושה חלקים

יצירת VLAN's כולל VTP וניתוב בתרגיל המחולק לשלושה חלקים עם שתי אפשרויות ניתוב שונות

תרגילים לפתרון תקלות ברשתות המחולקות באמצעות VLAN's