לחזור אל תרגילי פרקט טרייסר

יסודות IOS

הגדרת ממשק וירטואלי, כתובת IP ושער ברירת מחדל למתג
הפניית נתב לשרת DNS וביצוע שאילתות
שמירת הגדרות לשרת TFTP והגדרת IP
Host
הגדרת כתובת IP לממשק סריאלי של נתב